Myśl dnia… 48

295/956

Proporcja

Piękno polega na właściwej proporcji, albowiem zmysły rozkoszują się rzeczami proporcjonalnymi.

Tomasz z Akwinu (XIII wiek) „Suma Teologiczna”

cytat za „Historia Piękna redakcja Umberto Eco”