Hubertus 2009 – część 1

363/956

Hubertus 2009 – Stadnina Botoja / Hubertus 2009 – Botoja Stud

Było deszczowo, a co za tym idzie ślisko… / It was rainy and because of that slippery…

I dość szybko „Lis” został złapany. / And quite quickly „ the fox ”- ( catching the fox was the main aim of this whole event) was caught.