XXII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Krakowie 5

Teatr Rue Pietonne z Francji.

Przedstawienie pod tytułem  – „Camila”.

Zdjęcia z 10 lipca oraz 11 lipca.