XXI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych – 12

Tango Sumo (Francja) – Expedition Paddock

Spektakl przerwany spowodu ulewy, ale po kilku minutach wznowiony.